top of page

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a Kun Jeromos Róbert egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.maunahouse.com domain név alatt üzemeltetett webáruház felhasználási és a vásárlást szabályozó feltételeit.

A Szolgáltató és a weblapon keresztül a terméket megrendelő személy (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen ÁSZF határozza meg. Jelen ÁSZF ennek megfelelően tartalmazza a szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a szállítási és fizetési feltételeket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Kun Jeromos Róbert

Székhely:1221 Budapest, Kiránduló u. 6/b 4. ajtó

Nyilvántartási szám:  53921769

 Statisztikai jel: 55142919631123101

Adószám:  55142919-2-42

Képviselő: Tasnády Fanni

Telefonszám: + 36 30 535 7035

Weblap: www.maunahouse.com

E-mail: kozpont@maunahouse.com

 

TERMÉKEK

A www.maunahouse.com a Mauna House kézműves termékeinek eladásával is foglalkozik. A Felhasználónak lehetősége van megrendelni a webáruház oldalain megjelenített termékeket és egyéni megrendeléseket leadni emailben. A termékek mellett megjelenített ár a darabárat jelent, ha az másképpen nincs feltüntetve, nem tartalmazzák a szállítási díjat.

A szállítási költség külön kerül feltüntetésre a megrendelés folyamán, mely azután megjelenik a számlán is, és automatikusan hozzáadódik a végösszeghez.

Lehetőség van a termékek ingyenes átvételére előzetes (telefonos vagy emailes) egyeztetés után az alábbi két helyszínen:

JIAIDO Akadémia: 1133 Budapest, Vág u. 19. 

Mauna Ház: 8692 Szőlősgyörök, Petőfi Sándor u. 20.

A webáruházat minden Felhasználó ingyenesen veheti igénybe. A vásárlásra regisztráció nélkül van lehetőség.

 

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI

 1. A termék kosárba tétele
  A termékeket a különböző kategóriák alatt van lehetőség kiválasztani és a „Kosárba” gomb megnyomásával a kosárba helyezni. Ezután a vásárlás tovább folytatható, vagy pedig véglegesíthető a megrendelés.

 2. Kosár tartalma 

       A jobb felső sarokban a Kosár ikonra kattintva beléphetünk a kosár menübe, ahol módosíthatjuk a megrendelésünket,                         törölhetünk a termékekből, illetve kupon kódot adhatunk meg.

   3. Az adatok megadása

       A megrendelés során a Felhasználónak meg kell adni a nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá a számlázási adatait

      (név/cégnév, székhely, adószám), a  szállítási címet.  A Felhasználó ezt követően kiválaszthatja a fizetési módot. 

  4. Rendelés elküldése
      A Felhasználó csak abban az esetben tudja elküldeni a megrendelését, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket 

      valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A rendelés elküldésével a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

  5. Visszaigazolás
      A rendelés leadása után, a megadott felhasználói e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küld a rendszer a rendeléssel

      kapcsolatos összes adatról és információról.

  6. Módosítás
      A leadott megrendelést lehetőség van módosítani 24 órán belül, amennyiben ezt a kozpont@maunahouse.com email címen a

      megrendelés azonosítóját feltüntetve jelzi a Felhasználó.

A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Az elküldött és beérkezett rendelésekről a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó részére. A visszaigazolás tartalmazza a szállítási és számlázási címet, a nevet, a rendelés összegét, a szállítási és fizetési módot.

Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználó által megadott e-mail fiókba, a Felhasználó mentesül az ajánlati vagy szerződéses kötelezettség alól, így nem lesz köteles megvásárolni a megrendelt tételeket. Szolgáltató ugyanakkor kizárja a visszaigazolási felelősségét, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a levél a spam mappába kerül.

 

A MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A megrendeléseket a nap 0-24 órájában van lehetőség leadni. A beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató munkanapokon dolgozza fel 16:00 óráig. A feldolgozási időn túl, a hétvégéken és a munkaszüneti napokon leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

 

SZÁLLÍTÁS

A Szolgáltató a megrendelt terméket kiszállítással juttatja el a Felhasználó részére. Kiszállítás kizárólag magyarországi címre lehetséges. A Felhasználó a terméket személyesen is átveheti a JIAIDO Akadémián (1133, Vág utca 19.) és az alábbi címen:  8692, Szőlősgyörök Petőfi Sándor utca 20. előzetesen egyeztetett időben, külön díj nélkül.

 

A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

 

A szállítási határidő függ a rendelés leadásának időpontjától és a készlettől. A Szolgáltató a hétköznap 16:00 óráig leadott rendeléseket még aznap feldolgozza, az ezt követően leadott rendelések feldolgozása a következő munkanapon történik meg. A készleten lévő termékek esetén a szállítási idő általában 3-7 nap.

 

A kiszállítás díja súly függvényében változik, melyet a vásárláskor automatikusan kalkulál a rendszer.

A kiszállítást biztosító futárszolgálat adatai:

Név: Magyar Posta Zrt. 

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS

Utánvéttel történő fizetés

A Felhasználó a megrendelés vételárát átvételkor fizeti meg készpénzben vagy bankkártyával (amennyiben a szállítást teljesítő futárnál van POS terminál) . Utánvételes fizetésre csak személyes átvétel esetén lehetséges.

Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Stripe Technology Europe, Limited rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó Stripe Technology Europe, Limited ("STEL") a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, törzsszáma: K8804605, cégbírósági nyilvántartási száma: C187865.

A Bankkártyás/STEL-es fizetési lehetőségről további részleteket olvashat, ITT és a Stipe oldalán.

A Szolgáltató a Billingo.hu számlázó használatával elektronikus úton küldi el a számlát a megadott e-mail címre.

 

ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Ha a Felhasználó élni kíván az elállási jogával, ezt határidőben, írásban jelezni köteles a Szolgáltató részére.

A megrendelt terméket a Felhasználónak vissza kell juttatnia a Szolgáltató címére postai levélként, csomagküldő futárszolgálat által, vagy személyesen. A visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a Felhasználót terhelik. Az utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

A nem rendeltetésszerű használatból keletkező anyagi kár megtérítését joga van követelni a Szolgáltatónak a Felhasználótól.

A Szolgáltató a visszaküldött csomag beérkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vételárat a Felhasználó felé.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

A Felhasználó a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által kötelezően előírt kellék-, és termékszavatosságot (Ptk. 6:159. § és 6:168. §) vállalja, azzal, hogy a termékhez jótállás nem kapcsolódik, ugyanis a Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

JOGI NYILATKOZAT

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben jogsértés merül fel a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a felderítés végett.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, a honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

Felhasználó a termékek megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,-Ft-os vagy 1,-Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándéktól. 

 

A honlapot mindenki saját felelősségére használja. A rendszerben előforduló esetleges késedelemért, hibáért, az ebből adódó hiányos információ áramlásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a honlap felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).

 

A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl, ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

 

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A Felhasználó a megvásárolt termékkel kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő e-mail üzenetben vagy telefonon.

Elérhetőségek:

E-mail: kozpont@maunahouse.com

Telefon: + 36 30 535 7035

A Szolgáltató a felhasználói kifogásokra legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Bármilyen probléma esetén a Felhasználó a vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

 

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket a Felhasználónak vissza kell küldenie a Szolgáltató alábbi címére: 1133, Vág utca 19., vagy leadhatja személyesen is, ugyanezen címen.

Az utánvéttel küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

 

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Fogyasztóvédelmi hatóság: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: kormanyhivatal.hu

 • Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 • Békéltető Testület: A fogyasztói panasz elutasítása esetén, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: bekeltetes.hu

 • Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáját ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform itt érhető el:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezen szerződések iktatásra kerülnek, elektronikusan vannak tárolva, melyek visszakereshetőek a rendelés azonosítójával.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, melynek esetleges jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a honlapon keresztül értesíti. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések leadásával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát. 

bottom of page